NGBG Malmö Stadsplan - Kulturljudzon-

Annelundsgården Konsttorn GatuFest CykelFest Minecraft Stadsplan

Bli Medlem i NGBG Kulturföreningen

EVENEMANG


NGBG Kulturljudzon & stadsplan
LJUD ZON

En parad & efterfest för att fira den nya Kulturljudzon, som garanterar vår förmåga att bullra i grannskapet fram till 2040. We won, lets make some noise!

SEPT 23 2021

PALMTRÄD


A plam tree on Norra Grängesbergsgatan
VÄXT FEST

Plantera Mera! NGBG Avenyn? Nu har vi blivit en allé! Malmös coolaste gatan är også hennes hettaste, men i alla fall nu finns det lite mer skugga.

RAPPORT

"Exploring regeneration and gentrification on Norra Grängesbergsgatan"
Cathérine Pettersson - Malmö University (Faculty of Culture and Society)

"Bottom-up och top-down - Gatufesten"
Lovisa Ståhl - Lund University (Kulturgeografiska Institutionen)

"Röster från Norra Grängesbergsgatan"
Felicia Wilén - Sveriges Lantbruksuniversitet (Faculty of Landscape Architecture, Horticulture and Crop Production Science)

"Om Att Tämja Den Urbana Fronten"
Siri Haavimb - Stockholm University (Kriminologiska Institutionen)

"Växthusvisionen - Vägen till ett öppnare och grönare Sofielund"
Jennie Hansson Emil LY - Lund University (LTH Ingenjörshögskolan)

"Destination Norra Grängesbergsgatan"
Ellen Aurell - Uppsala University (Kulturgeografiska Institution)

"SOFIELUND Från Svinaryssland till mångkulturell stadsdel"
Hans Dahlberg, Hans Kretschmer, Martin Scotte, Christian Kindblad, Andreas Jansson, Malin Biller - Malmö Högskola

"Destinationsanalys Sofielund"
Peter Juterot - ÅF.

"Stadsdelsatlas Sofielund"
White Arkitekter.

"NGBG #skånesmodernakulturarv"
Malmö folkhögskola.

"NGBG Bloggen"
Oskar Ponnert.


Kartor & Plan


AMIRALSSTADEN Planprogram Malmö Stad Adminralsstaden

KVARTERET SPELET Kvarteret SPELET

ÖVERSIKT Sodra Kvarter rundt Norra Grängesbergsgatan

FASTIGHETER Overview of Kvarter rundt Norra Grängesbergsgatan

PÅGENS PLAN Pågens plan for a new factory


 Norbergsgatan

TORNROSEN  Tornrosen - Rose Tower - Malmö


FRITIDS AKTIVITETER  Fritids Activities in Sofielund More Fritids Activities in SofielundKULTURLJUDZON

Vi Som Gilla Buller


Kulturljudzon - Industriall Kultural Symbiosis - Vi som gillar buller

23 september 2021 fattas det unika beslutet om en kulturljudzon i Sofielund. Ett beslut som kan få stor betydelse för Malmös kulturliv och stadsbyggnad de kommande decennierna. Men vad handlar beslutet om egentligen? Vi försöker ge svaren. Läs FAQ från Jonas Gillberg på Sydsvenskan


PLANPROGRAM

Sofielunds Verksamhetsområde 2040

Hur Sofielunds verksamhetsområde kan bli Malmös mest betydelsefulla och dynamiska kultur-, fritid- och näringslivcentrum.

Hur planområdets betydelse säkerställs som ett dynamiskt näringslivsområde parallellt med ett kultur- och fritidsliv genom möjlighet för en utökad markanvändning.

Hur industrins och transporters buller ges företräde framför inslag av störningskänsliga verksamheter som bostadsetablering. Att bostadsetablering inte möjliggörs.

Hur en symbolisk kulturljudzon blir ett självklart inslag där kultur- och fritidsliv kan leva i symbios med industrin och transportbuller även under kvällar och helger.

Hur tunga transporter fortsättningsvis får plats samtidigt som Norra Grängesbergsgatan anpassas till ett trafiksäkert och upplevelserikt stråk.

Hur lämplig markanvändning kring Station Rosengård kan ske för att skapa ett gott samspel med den etablerade, karaktärsfulla och mångfacetterade Norra Grängesbergsgatan.

Hur hänsyn ska tas till områdets industriarkitektur och andra historiska spår. Avslutningsvis förespråkar målbilden en fortsatt utveckling av rådande s.k. Community nätverk - en deltagarkultur - där utvecklingen i verksamhetsområdet även fortsättningsvis, sker på aktörernas egna initiativ.

"Sofielunds Verksamhetsområde 2040"
Planprogram - Malmö Stad


BULLERPARAD

Vi firar invigningen med BAM


Kulturlivet och föreningarna får blomstra vid Norra Grängesbergsgatan En ny unik kulturljudzon kan stoppa bostadsplanerna på Sofielunds verksamhetsområde. Det innebär att industrier, rockmusik och roller derby får fortsätta att bullra i området runt Norra Grängesbergsgatan.
Planprogram Pp.6053 Sofielunds-verksamhetsområde.


BULLERPARAD

För att fira kulturljudzon


Kulturljudzon - Industriall Kultural Symbiosis - Vi som gillar buller

Ett ja till kulturljudzonen i Sofielund kommer att firas av en bullerparad längs Norra Grängesbergsgatan. Föreningen NGBG vill nu att området ska bli nytt campus för Malmös kulturhuvudstadssatsning.
Jag skulle bli förvånad om det inte blev ett enhälligt beslut, säger Iain Dace.


KULTURLJUDZON

Nattskift / Nightshift & Stadsplannering


NGBG tar över Annelundsgården för att bygga musikträdgård


ANNELUNDS GÅRDEN

NGBG tar över Annelundsgården för att bygga musikträdgård


Norra Grängesbergsgatan går en ny vår till mötes. Nu har industrin och kulturen enats i en vision om att låta gatan bullra. Ett första steg är att Stadex upplåter Annelundsgården till föreningen NGBG som där ska bygga en ny kulturträdgård med musik och mat.
Sydsvenskan 20/12/09
 


Vi som gillar buller bygga framtidens innerstad på NGBG

NGBGFRAMTIDEN

I Malmös nya kulturljudzon ska kulturen få låta högt

Kulturljudzonen i området kring Norra Grängesbergsgatan i Malmö innebär att nattklubbar, livescener, föreningar och industrier ska få lov att låta – även i fortsättningen. Inte hur högt som helst, men 85 decibel. Liknande initiativ har tagits i andra europeiska städer, men Malmö blir först i Sverige.
– Vi har ju ofta bullerzoner för industrin. Nu är tanken att vi ska göra ungefär likadant för kulturen, säger Sofia Hedén, ordförande i Malmös stadsbyggnadsnämnd, som tidigare sett hur kulturaktörer i staden fått stänga på grund av nybyggda bostäder med klagande grannar.
SVT 21/02/02
 

NGBG instagram link NGBG facebook link NGBG youtube link
hq@ngbg.se       0761-89 98 71

ANMÄL DIG TILL VÅRT NYHETSBREV

 

VEM ÄGER NGBG?


Map

Annelunds Handelsträdgård

Biggest Landowners

Annelunds Handelsträdgård

Other Landowners

Annelunds Handelsträdgård

Aktiv Projekt


Urban Farm

Annelunds Handelsträdgård
TRÄDGÅRD

aNNELUNDs    tRÄDGÅRd
Nya möjligheter i grannskapet.
i samförstånd, hållbart, inklusiv
Fester, fabrikation, frihet och framtid
#MindreSnackMerVerkstadTack
#KonstMuseumNGBG
#ViSomGillarBullar
#Nightshift
#NGBG
svb


Konst PÅ NGBG

Bygga Konstmuseum på NGBG
KONSTMUSEUM

Mer konst åt folket!
 


MINECRAFT

NGBG 2020 Minecraft Zombie Nights
ZOMBIEFEST

En framtidsversion av Norra Grängesbergsgatan byggs upp i Minecraft, vilket gör stadsplanering mycket lättare. Tyvärr på natten finns det zombies! På en gata som påstås vara Malmös farligast skulle du överleva till gryningen?