NGBG
BLIMEDLEM

Med bara 100kr och ett godkännande av vår stadgar så bli du medlem i NGBG

+ stödjer du vårt arbete
+ får du tillgång till våra gemensamt lokaler, resurser och nätverk.

Medlemskap → Bli Medlem i NGBG Kulturföreningen

VÄXT FEST

Plantera Mera!

NGBG blivit en allé!

Malmös coolaste gatan är også hennes hettaste, men i alla fall nu finns det lite mer skugga & snart ska träd permanentas!

Kulturljudzon → A plam tree on Norra Grängesbergsgatan

VEMÄGER?
Annelunds Handelsträdgård
DESTÖRSTA
Annelunds Handelsträdgård
DEANDRA
Annelunds Handelsträdgård
NGBGFRAMTIDEN
Kulturljudzon - Industriall Kultural Symbiosis - Vi som gillar buller
Förenklat beskrivs NGBG just nu som ett gränsland långt bortom Gammelstad,

Men i ett mer befolkat och tätare Malmö är det en av framtidens stadskärna.
Närmare bestämt Malmös geografiska och kulturella hjärta.

I en tid präglad av minskad sysselsättning, näthandel och digital underhållning kommer den traditionella stadskärnan snart att bli en spökstad med gammel institutioner, diskret kontor och franchisad snabbmat. Där kulturen är kommodifierad, kurerad och sponsrad av multinationella företag.

Kulturljudzonen ger oss en möjlighet att testa en ny vision för stadsutveckling. En alternativ stadskärna fokuserad på engagemang, utbildning och aktivering samt hållbarhet: inte vinster.

En plats där de som jobbar med finkultur, media, nöje, fritid, trädgårdsarbete, hantverk, hållbar transport, marknader, utbildning & tro kan samarbeta som medborgare på lika villkor


En säker plats för kultur, rekreation, utbildning, livsmedelsproduktion, reparationstjänster och återvinning.

Där kreativitet inte stör sovande grannar.

Där det finns tillgängliga faciliteter och möjligheter för lokal gräsrotskultur.

Där handgjorda unika och skräddarsydda produkter tillverkas och ohållbar konsumtion avråds.

I Sofielunds verksamhetsområde, som är omringat av Lantmannagatan, Enskifteshagen, Rosengårds station och Gullängsparken, finns små och stora företag som tillsammans bidrar till områdets karaktär och attraktionskraft. Här blandas verkstäder med importföretag, bilservice, handel och musikindustri. Kvarteret Kampen är ett nav för kultur- och fritidslivet, men här finns också flera studieförbund, replokaler och konstateljéer.

I arbetet med att göra området till ett centrum för kultur, fritid och näringsliv kommer detta att förstärkas och utvecklas. Fler bygglov ska bli permanenta, det ska skapas nya ändamål för befintliga industribyggnader samt en unik kulturljudzon där de olika verksamheterna kan verka tillsammans – kulturutövare ska kunna vara högljudda i skuggan av industrins buller. Områdets starka deltagarkultur spelar en viktig roll i den fortsatta utvecklingen, som ska ske på aktörernas initiativ.


KULTURLJUDZON

Vi Som Gilla Buller

Kulturljudzon - Industriall Kultural Symbiosis - Vi som gillar buller

23 september 2021 fattas det unika beslutet om en kulturljudzon i Sofielund. Ett beslut som kan få stor betydelse för Malmös kulturliv och stadsbyggnad de kommande decennierna. Men vad handlar beslutet om egentligen? Vi försöker ge svaren. Läs FAQ från Jonas Gillberg på Sydsvenskan


PLANPROGRAM

Sofielunds Verksamhetsområde 2040

Hur Sofielunds verksamhetsområde kan bli Malmös mest betydelsefulla och dynamiska kultur-, fritid- och näringslivcentrum.

Hur planområdets betydelse säkerställs som ett dynamiskt näringslivsområde parallellt med ett kultur- och fritidsliv genom möjlighet för en utökad markanvändning.

Hur industrins och transporters buller ges företräde framför inslag av störningskänsliga verksamheter som bostadsetablering. Att bostadsetablering inte möjliggörs.

Hur en symbolisk kulturljudzon blir ett självklart inslag där kultur- och fritidsliv kan leva i symbios med industrin och transportbuller även under kvällar och helger.

Hur tunga transporter fortsättningsvis får plats samtidigt som Norra Grängesbergsgatan anpassas till ett trafiksäkert och upplevelserikt stråk.

Hur lämplig markanvändning kring Station Rosengård kan ske för att skapa ett gott samspel med den etablerade, karaktärsfulla och mångfacetterade Norra Grängesbergsgatan.

Hur hänsyn ska tas till områdets industriarkitektur och andra historiska spår. Avslutningsvis förespråkar målbilden en fortsatt utveckling av rådande s.k. Community nätverk - en deltagarkultur - där utvecklingen i verksamhetsområdet även fortsättningsvis, sker på aktörernas egna initiativ.

"Sofielunds Verksamhetsområde 2040"
Planprogram - Malmö Stad

Vi som gillar buller bygga framtidens innerstad på NGBG

Kulturljudzonen i området kring Norra Grängesbergsgatan i Malmö innebär att nattklubbar, livescener, föreningar och industrier ska få lov att låta – även i fortsättningen. Inte hur högt som helst, men 85 decibel. Liknande initiativ har tagits i andra europeiska städer, men Malmö blir först i Sverige.
– Vi har ju ofta bullerzoner för industrin. Nu är tanken att vi ska göra ungefär likadant för kulturen, säger Sofia Hedén, ordförande i Malmös stadsbyggnadsnämnd, som tidigare sett hur kulturaktörer i staden fått stänga på grund av nybyggda bostäder med klagande grannar.
SVT 21/02/02
 

NGBG instagram link NGBG facebook link NGBG youtube link
hq@ngbg.se

NYHETSBREV

 

 


KULTURLJUDZON

Vi firar invigningen av kulturljudzon med en bullerparad

Kulturlivet och föreningarna får blomstra vid Norra Grängesbergsgatan En ny unik kulturljudzon kan stoppa bostadsplanerna på Sofielunds verksamhetsområde. Det innebär att industrier, rockmusik och roller derby får fortsätta att bullra i området runt Norra Grängesbergsgatan.
Planprogram Pp.6053 Sofielunds-verksamhetsområde.

Ett ja till kulturljudzonen i Sofielund kommer att firas av en bullerparad längs Norra Grängesbergsgatan. Föreningen NGBG vill nu att området ska bli nytt campus för Malmös kulturhuvudstadssatsning.
Jag skulle bli förvånad om det inte blev ett enhälligt beslut, säger Iain Dace.NGBGRAPPORTER

"Exploring regeneration and gentrification on Norra Grängesbergsgatan"
Cathérine Pettersson - Malmö University (Faculty of Culture and Society)

"Bottom-up och top-down - Gatufesten"
Lovisa Ståhl - Lund University (Kulturgeografiska Institutionen)

"Röster från Norra Grängesbergsgatan"
Felicia Wilén - Sveriges Lantbruksuniversitet (Faculty of Landscape Architecture, Horticulture and Crop Production Science)

"Om Att Tämja Den Urbana Fronten"
Siri Haavimb - Stockholm University (Kriminologiska Institutionen)

"Växthusvisionen - Vägen till ett öppnare och grönare Sofielund"
Jennie Hansson Emil LY - Lund University (LTH Ingenjörshögskolan)

"Destination Norra Grängesbergsgatan"
Ellen Aurell - Uppsala University (Kulturgeografiska Institution)

"SOFIELUND Från Svinaryssland till mångkulturell stadsdel"
Hans Dahlberg, Hans Kretschmer, Martin Scotte, Christian Kindblad, Andreas Jansson, Malin Biller - Malmö Högskola

"Destinationsanalys Sofielund"
Peter Juterot - ÅF.

"Stadsdelsatlas Sofielund"
White Arkitekter.

"NGBG #skånesmodernakulturarv"
Malmö folkhögskola.

"NGBG Bloggen"
Oskar Ponnert.NGBGKARTOR

AMIRALSSTADEN Planprogram Malmö Stad Adminralsstaden

FASTIGHETER Overview of Kvarter rundt Norra Grängesbergsgatan

PÅGENS PLAN Pågens plan for a new factory


PLAN 456  Norbergsgatan

TORNROSEN  Tornrosen - Rose Tower - Malmö